MANUFACTURING PROCESSES

บริษัทศรีเชียงใหม่ฯได้พัฒนาการผลิตโดยการนำเข้าเครื่องจากที่ทันสมัยจากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการผลิต จึงทำให้เราเป็นทียอมรับและรู้จักเป็นอย่างดี ในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการผลิต อย่างเช่น ระบบ Hot Break, ระบบระเหยน้ำภายใต้สภาวะสูญญากาศ และ ระบบการบรรจุแบบปลอดเชื้อ

 

1. HOT BREAK SYSTEMS

เป็นเครื่องจักรที่ประกอบด้วย  Hopper , เครื่องสับและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน  โดยมะเขือเทศจาก Hopper จะส่งเข้าเครื่องสับ และถูกนำไปทำให้ร้อนเพื่อยับยั้งเอนไซม์ที่มีอยู่ในมะเขือเทศ ซึ่งจะช่วยให้ความหนืดของน้ำมะเขือเทศที่ได้ดีขึ้น และคุณภาพของสีมะเขือเทศแดงและสด  เป็นที่ยอมรับมากที่สุดสำหรับนำไปผลิตเป็นซอสมะเขือเทศ

 

2. EVAPORATOR  SYSTEMS

เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการระเหยน้ำออกจากน้ำมะเขือเทศ โดยใช้ไอน้ำและทำงานภายใต้สภาวะสูญญากาศ  ทำให้คุณภาพและสีของน้ำมะเขือเทศเข้มข้นดีได้มาตรฐาน

 

3. ASEPTIC FILLING SYSTEMS

เป็นระบบการบรรจุแบบปลอดเชื้อ  เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อแบคทีเรีย  โดยระบบนี้จะเป็นการบรรจุที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว  ลงในภาชนะบรรจุที่ปลอดเชื้อ และกระทำภายใต้สภาวะที่ปลอดเชื้อด้วย

 

นับได้ว่าเป็นเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อ และบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่ทันสมัยที่สุด ได้รับการยอมรับใน และนิยมใช้กันแพร่หลาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป ที่ต้องการรักษากลิ่นรส และคุณภาพค่าทางอาหาร ไว้ได้ให้มากที่สุด   และสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นานกว่า 2 ปี