CONTACT US

สำนักงานใหญ่และโรงงาน  เลขที่ 99/1 ซอย 8 ถนนมิ่งเมือง ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130

โทรศัพท์ : (042) 451410 – 2            โทรสาร : (042) 451022

 

อีเมล์ : sai@sai.co.th

 

Facebook : https://web.facebook.com/SaiCoLtd/