OTHER PRODUCTS

บริษัทเราตั้งอยู่ในแหล่งพื้นที่ในลุ่มแม่น้ำโขงซึ่ง มีความอุดมสมบูรณ์ และสภาพอากาศ ที่เหมาะสมที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเพาะปลูกมะเขือเทศและพริกเพื่ออุตสาหกรรม

 

รวมถึงประสบการณ์ในการผลิตอันยาวนานจึงทำให้เรามีศักยภาพในการผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี

 

ผลิตภัณฑ์ที่เรารับผลิตมีดังนี้ ซอสพริกบด ,ซอสหัวหอมเข้มข้น, สัประรดในน้ำเชื่อม , น้ำผลไม้สูตรเข้มข้น ได้แก่ มะม่วง, ลิ้นจี่, เสาวรส และสตอเบอร์รี่