niicha น้ำมะม่วง

บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม

บริษัท ศรีเชียงใหม่ อุตสหกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ และเป็นโรงงานแห่งแรกของประเทศไทยที่เริ่มผลิตซอสมะเขือเทศเข้มข้น บริษัทฯเป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปประเภทมะเขือเทศรวมถึงผักและผลไม้แปรรูปชนิดอื่นๆ ให้แก่แบรนด์ชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯได้มีการจัดทำสินค้าที่ผลิตภายใต้ตราสินค้า “บัคเลน” เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง